Gevolgen van maatregelen voor kinderopvang en kinderbijslag uit de Miljoenennota 2012

In het artikel Mogelijke veranderingen kinderopvangtoeslag 2012 heb je kunnen lezen welke maatregelen de overheid wil treffen om de uitgaven van de kinderopvang te verminderen. Doordat de informatie van de Miljoenennota 2012 eerder is uitgelekt hebben we al eerder een beter zicht op wat de definitieve maatregelen zijn wat betreft de kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag. Hieronder kort op een rijtje de maatregelen uit de Miljoenennota 2012:

1. De uurprijs van de kinderopvang wordt niet geïndexeerd
Dit betekent het volgende: ook al zouden de uurprijzen van de kinderdagverblijven omhoog gaan, dan zal de overheid de uurprijs, die ten grondslag ligt aan de hoogte van de toeslag, niet veranderen.

2. De kinderbijslag zal voor inkomens boven modaal worden verlaagd, dit ten gunste van het kindgebonden budget van inkomens (beneden) modaal

De koopkracht van gezinnen met kinderen en een (beneden)modaal inkomen (ongeveer 33.000) wordt ondersteund door een verschuiving van kinderbijslag naar het kindgebonden budget. Het bedrag van de kinderbijslag van inkomens boven modaal wordt verlaagd met een gemiddeld bedrag per kind van 35 euro, het eerste-kindbedrag in het kindgebonden budget wordt met 50 euro verhoogd en het tweede- kindbedrag met 150 euro.

De kinderbijslag wordt vanaf 2013 tweemaal een half jaar niet geïndexeerd. Ook al worden de kosten o.g.v. opvoeden hoger de hoogte van de kinderbijslag zal niet worden aangepast.

3. Kinderopvang richten op bedoeld gebruik

Om onbedoeld gebruik van de kinderopvangtoeslag tegen te gaan, komen werkende ouders alleen nog in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van kinderopvang voor de uren die gerelateerd zijn aan arbeidsparticipatie.

4. Koopkrachtverhoging gezinnen met (beneden)modaal inkomen

De koopkracht van gezinnen met kinderen en een (beneden)modaal inkomen wordt ondersteund door een verschuiving van budget van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget. Daarnaast wordt de koopkracht van minima ondersteund door 0,1 miljard euro extra uitgaven ten behoeve van de bijzondere bijstand. Deze uitgaven lopen via het Gemeentefonds.

5. Afschaffing van kindgebondenbudget voor het derde of daaropvolgende kind

Dit was de bedoeling zoals beschreven in de Miljoenennota, maar op 19 september 2011 is het Kabinet van plan om alsnog grotere gezinnen met drie of meer kinderen te ontzien. Lees hierover meer.

Bovenstaande maatregelen zullen wij allemaal inkomens boven- en beneden modaal gaan merken. Graag laat ik nog zien hoe de raming is van de uitgaven en ontvangsten uit de kinderopvang van de overheid van 2011 tm 2016. De ontvangsten uit de kinderopvang zullen toenemen, de uitgaven zullen vanaf 2014 weer toenemen. Dit omdat er vanaf 2014 een hogere deelname (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang) wordt verwacht, een hoger aantal afgenomen uren en een aanpassing van gedragseffecten. Daarnaast werkt de uitvoeringstegenvaller uit 2010 structureel door in latere jaren en leidt de nieuwe bevolkingsraming van het CBS tot een stijging van de uitgaven. De uitgaven van kinderopvang in de raming zullen zich als volgt ontwikkelen in 2011 3.210 miljoen, 2012 2.961 miljoen, 2013 2.781 miljoen, 2014 2.826 miljoen, 2015 2.906 miljoen en 2016 3.006. De ontvangsten uit kinderopvang zijn respectievelijk in 2011 1.026 miljoen, 2012 1.399 miljoen, 2013 1.421 miljoen, 2014 1.435 miljoen, 2015 1.465 miljoen en in 2016 1.487 miljoen. Hier zit dus alsnog een groot gat tussen uitgaven en ontvangsten.

Als alle maatregelen gepresenteerd zijn zullen deze concreet worden gemaakt. Waarschijnlijk zullen de maatregelen t.a.v de kinderopvang via de belastingdienst concreet gemaakt worden en daarover zal ieder gezin met kinderen tot 12 jaar over worden geïnformeerd.

Hoeveel je er als gezin op achteruit gaat is nu nog lastig te zeggen, maar om je er als ouder op voor te bereiden klik hier voor handige tips om je financiën inzichtelijk te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Kinderopvangtoeslag 2012 en getagd, , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *