Vrije scholen

De vrije school gemeenschap is ontstaan vanuit de gedachtegang van de sociale driegeleding. Zij onderscheidt in de maatschappij drie levenssferen: 1. het geestesleven (cultuur), 2. het rechtsleven, en 3. het economisch leven. Het geestesleven omvat het cultureel leven waartoe onder meer religie, wetenschap, kunsten, en opvoeding gerekend worden. Het Vrij in vrije school onderwijs staat hier om deze reden voor: Het cultureel leven moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen met een eigen ordening en inrichting. Vrij van het economische leven en/of vrij van het rechtsleven.

Missie van het vrijeschoolonderwijs
Deze missie is dat aan het vrijeschoolonderwijs een spirituele menskundige visie naar lichaam, ziel en geest ten grondslag ligt, die de ontwikkeling tot aan de volwassenheid omvat en een basis biedt voor een leven lang leren; dat een voortdurende ontwikkeling van het onderwijs en van de onderwijsgevenden wezenlijk is; en dat in het onderwijs datgene wordt gedaan, geleerd en onderwezen dat aan het inzicht in de opgroeiende mens en diens individuele en sociale vermogens is ontleend, waarbij leermotieven zoveel mogelijk zijn verbonden aan een daarbij passende leeftijd; en dat onderwijs een kunst en kunde is en kunst niet beperkt blijft tot de kunstvakken, maar al het onderwijs doordringt.

Wat wil het vrijeschoolonderwijs:
Het vrijeschoolonderwijs wil dat antwoorden worden gerealiseerd op de vragen van de leerlingen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik; dat de leerling een evenwichtige vorming heeft ondergaan van de gehele mens als denkend, voelend en strevend wezen; dat de leerling kennis, vaardigheden en competenties op een brede basis heeft ontwikkeld teneinde opgewassen te zijn tegen de veranderende eisen van maatschappij en beroepsleven; dat interesse in en initiatiefkracht en verantwoordelijkheid tegenover medemens en omgeving gewekt en geschoold zijn. En dat leerlingen zijn toegerust om bij te dragen tot de menselijke samenleving en tot de gezondheid van de aarde; dat een praktisch, bezield en individueel oordeelsvermogen bevorderd is en dat op basis daarvan de leerling aangemoedigd wordt tot zelfstandig handelen. Het achterliggende doel is dat de leerling zich van zijn idealen bewust kan worden en innerlijk vrij kan streven naar verwezenlijking daarvan. De individuele ontplooiing kan zo tevens leiden tot een creatieve en oorspronkelijke bijdrage aan de samenleving.

Meer informatie over vrije scholen klik dan op de link.

 

 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *